Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології
V міждисциплінарний науковий конгрес з міжнародною участю
11-12 листопада 2021
Місце проведення:
Premier Hotel Rus Київ, вул. Госпітальна, 4
Спікери

Віктор Радзинський
РОСІЯ
член - кориспондент РАН
д.м.н., професор, заслужений діяч науки РФ, завідувач кафедрою акушерства і гінекології з курсом перинатології РУДН
Marc Van De Velde
БЕЛЬГІЯ
д.м.н., доктор філософії, завідувач кафедри анестезіології та професор Левенського університету, член Виконавчого комітету Асоціації акушерських анестезіологів
Alex Ioskovich
ІЗРАІЛЬ
Професор, Президент Асоціації акушерських анестезіологів Ізраїля, директор департаменту акушерства та анестезіології медичного центру Шаарей Цедек, професор Єврейського університету
Юхим Шифман
РОСІЯ
д.м.н., професор кафедри анестезіології та реаніматології ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ ім. М.Ф. Владимирського, Президент Асоціації акушерських анестезіологів-реаніматологів
Юрій Кучин
УКРАЇНА
Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Руслан Ткаченко
УКРАЇНА
д. мед. н., президент Асоціації акушерських анестезіологів України, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені. П.Л. Шупика, заслужений лікар України, головний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реанімації ДОЗ м. Києва
Володимир Черній
УКРАЇНА
д.м.н., професор, член-корреспондент Національної академії медичних наук Украины
Ольга Голубовська
УКРАЇНА
д.м.н., професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності «інфекційні хвороби».
Сергій Дубров
УКРАЇНА
президент Асоціації анестезіологів України, професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, експерт МОЗ за фахом "Анестезіологія".
Володимир Медведь
УКРАЇНА
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор; Заслужений лікар України, терапевт вищої категорії; завідувач відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».
Юрій Кобеляцький
УКРАЇНА
д.м.н., професор, лікар-анестезіолог вищої категорії, завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
Олена Клігуненко
УКРАЇНА
професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Oleg Turkot
США
д.м.н., акушерський анестезіолог госпіталю Джона Хопкінса, учасник міжнародного доброчинного проекту Kybele
Emilia Guashe Arvelado
ІСПАНІЯ
д.м.н., анестезіолог, кандидат медичних наук. Завідувач відділу анестезії та реанімації, лікарня Universitario La Paz
Alexander Zlotnik
ІЗРАЇЛЬ
Професор, голова наукового підкомітету з нейроанестезії для Європейського товариства анестезіологів
Kestutis Rimaitis
ЛИТВА
Доктор філософії, Професор та завідувач кафедри Лікарні Литовського університету медичних наук Кауно Клінікос
Сергій Занко
БІЛОРУСЬ
д.м.н., професор, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, заслужений діяч науки Республіки Білорусь.
Агзам Жумаділов
КАЗАХСТАН
д.м.н. професор, лікар анестезіолог-реаніматолог вищої кваліфікаційної категорії. Голова Казахського Товариства анестезіологів-реаніматологів, Головний позаштатний анестезіолог-реаніматолог МОЗ РК
Олександр Роненсон
РОСІЯ
к.м.н., завідувач відділення анестезіології та реанімації ДБУОЗ Тверської області «ОКПЦ імені О.М. Бакуніної», вчений секретар Асоціацій Акушерських Анестезіологів-Реаніматологів
Кім Єн Дін
УЗБЕКИСТАН
д.м.н., професор, завідувач відділення анестезіології та реаніматології АТ «Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр акушерства і гінекології»
Jamie Deneen Murphy
США
M.D. Director of Obstetric Anesthesia
Associate Professor of Anesthesiology and Critical Care Medicine
Дмитро Дмітрієв
УКРАЇНА
д.м.н. професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ВНМУ ім.М.І.Пирогова, завудувач відділення анестезіології та ІТ КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр"
Світлана Жук
УКРАЇНА
д.м.н, професор, Заслужений лікар України, лауреат Державної Премії в сфері репродуктології
Вікторія Біла
УКРАЇНА
Директор КНП «Перинатальний центр м.Києва», заслужений лікар України, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук
Ірина Ус
УКРАЇНА
к.м.н., асистент Кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, лікар гематолог
Іван Лісний
УКРАЇНА
д.м.н., професор, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України
Віра Пирогова
УКРАЇНА
д.м.н., заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, віце-президент асоціації гінекологів-ендокринологів України, член Асоціації акушерів-гінекологів України, Європейської та Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів, Всесвітньої асоціації перинатологів.
Ірина Жабченко
УКРАЇНА
д.м.н., професор, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, завідувач наукового відділення патології вагітності та пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України»
Владислав
Римашевський
БІЛОРУСЬ
к.м.н., доцент кафедри анестезіології та реаніматології Державної установи освіти «Білоруська медична академія післядипломної освіти», м.Мінськ, Республіка Білорусь
Олександр Богомолов
БІЛОРУСЬ
к.м.н., доцент, завідувач відділенням анестезіології та реанімації Державної установи «Республіканський науково-практичний центр Мати і дитя», м.Мінськ, Республіка Білорусь
Оксана Прибушеня
БІЛОРУСЬ
д.м.н., професор, завідувач Лабораторією медичної генетики і моніторингу вроджених вад розвитку
Ірина Арестова
БІЛОРУСЬ
Д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології ВГМУ (Республіка Білорусь, Вітебськ)
Марія Кажина
БІЛОРУСЬ
професор, акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, ТОВ «Клініка жіночого здоров'я» Гродно, РБ.
Олена Ганчар
БІЛОРУСЬ
к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології УО «Гродненський державний медичний університет»
Олег Лоскутов
УКРАЇНА
д.м.н, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
Chesov Ion
МОЛДОВА
д.м.н., координатор міжнародних відносин та розвитку, Університетський імітаційний центр медичної освіти, Міжнародна лікарня «Медпарк», Кишинів, Республіка Молдова
Тетяна Татарчук
УКРАЇНА
д.м.н.,професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, головний експерт МОЗ з питань дитячої та підліткової гінекології.
Сергій Шурпяк
УКРАЇНА
д.м.н., професор, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО ЛНМУ ім Д. Галицького
Ірина Кондратова
УКРАЇНА
к.м.н., ассстент, керівник Харківського регіонального перинатального центру
Віталій Заболотнов
УКРАЇНА
д.мед.н., професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту
Людмила Воробей
УКРАЇНА
д. мед. наук, доцент Національного університету охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика, лікар – гінеколог вищої категорії, заступник директора КМЦРПМ з медичної частини.
Ярослав Підгірний
УКРАЇНА
д.м.н, професор, голова Асцоціації анестезіологів Львівщини, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО.
Олександр Буднюк
УКРАЇНА
д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, Одеський національний медичний університет.
Вадим Петриченко
УКРАЇНА
кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Секретар Асоціації анестезіологів України
Валентин Потапов
УКРАЇНА
д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Дніпропетроська медична академія»
Наталія Титаренко
УКРАЇНА
к.м.н., науковий консультант Вінницького симуляційно-методичного центру, головний спеціаліст "Акушерська реанімація" ДОЗ Вінницької ОДА
Інна Кукуруза
УКРАЇНА
к.м.н., головний спеціаліст «Акушерство та гінекологія» ДОЗ Вінницької ОДА, керівниця обласного перинатального центру КНП Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова
Ольга Грищенко
УКРАЇНА
д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Харківського національного университету імені В.Н.Каразіна
Наталія
Матолінець
УКРАЇНА
д. мед. н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ЛНМУ ім. Данила Галицького, Завідувачка ВАІТ КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова»
Сергій Воротинцев
УКРАЇНА
д.мед.н. Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії розташована в хірургічному корпусі 5 міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради.