Реєстрація
Прохання ретельно перевіряти вказану інформацію.
Коректно введений e-mail та телефон гарантує отримання листів про захід.
Спеціальність
Форма участі
Якщо Ви вибрали «Інша», то вкажіть, яка саме спеціальність
 
III Національний конгрес
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ
НЕВРОЛОГІЇ
2022
Premier Hotel Rus. Київ
Шановний учаснику!

Від імені організаційного комітету, повідомляємо, що зважаючи на ковідні реалії та погіршення епідеміологічної ситуації, після тривалої дискусії було прийнято рішення про перенесення III Національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврології» на квітень 2022 р.

Всі реєстрації та реєстраційні внески зберігаються.

Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте за номером +38 (044) 537 52 77; +38 (099) 010 50 39 або пишіть на електронну адресу foundation@rimon.in.uapa
ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ
Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України»
Асоціація дитячих неврологів України
Асоціація неонатологів України
Асоціація педіатрів України
ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТЕМИ КОНГРЕСУ
● пренатальна діагностика та профілактика вроджених вад розвитку нервової системи

● гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонароджених

● проблеми нейропротекції при перинатальний ураженнях ЦНС у дітей

● виходжування та оцінка стану глибоко недоношених дітей та дітей, які перенесли критичні стани в період новонародженості

● неонатальні судоми

● епілептичні синдроми та епілептичні енцефалопатії у дітей раннього віку

● генетична діагностика епілепсій та епілептичних енцефалопатій

● нейрометаболічні епілептичні енцефалопатії: підходи до діагностики та таргетної терапії

● орфанні захворювання у дітей раннього віку

● порушення нейророзвитку в т.ч. розлади аутистичного спектру у дітей раннього, дошкільного та шкільного віку

● медико-соціальні аспекти допомоги дітям з неврологічною патологією

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
1
Тези для публікації у конгресі приймаються в електронному варіанті на електронну адресу: kirilova.lgr@gmail.com з поміткою «заявка на участь у конгресі»
2
Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання
3
Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві
4
Eлектронний варіант тез має бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Office Word будь-якої версії з наступними вимогами:

гарнітура Times New Roman,
розмір 14 пт;
міжстрочний інтервал – 1,5;
поля з усіх боків сторінки по 2 см;
формат файлу .doc.

Максимальний обсяг тез 2 сторінки у форматі А4.
Назва файлу повинно складатися лише з прізвища першого автора українською мовою.
До друку приймаються тези українською та англійською мовами
5
При складанні тез просимо дотримуватись чіткої структури:

1) назва роботи українською чи англійською мовою (великими літерами);
2) автор та, якщо є, співавтори роботи;
3) повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного закладу, на базі якого виконана робота; місто та країна, де він розташований;
4) кафедра, прізвище, ініціали та наукове звання завідувача кафедри, наукового підрозділу або наукового керівника.
5) структурований текст тез у форматі: актуальність, мета роботи, методи, результати, висновки
6
При складанні тез не допускається наявність у тексті нерозшифрованих абревіатур, скорочень, графіків, малюнків, схем, формул
7
В кінці тез вказати повністю прізвище, ім'я, по-батькові, наукове звання, посади та контактні телефони всіх авторів
8
Для публікації тез необхідно попередньо зареєструватися на участь у конгресі. Тези будуть надруковані у збірці публікацій конгресу та «Міжнародному неврологічному журналі». Публікація тез безкоштовна
Якщо Ви бажаєте взяти участь у конгресі в якості доповідача, надсилайте заявку на електронну адресу kirilova.lgr@gmail.com. Обов'язково вкажіть у заявці прізвище ім'я та по батькові доповідача, місце роботи, посаду, наукові звання та ступінь, назву доповіді
МІСЦЕ ПРОВЕДЕНЯ - Premier Hotel Rus
Партнерські пакети
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР/ПАРТНЕР

200 000 грн.
- сателітний симпозіум 60 хв в програмі конференції (в 1-й день роботи конференції) або три доповіді в рамках основної програми конференції (по 20 хв. кожна всього 60 хв.);
- виставковий стенд в холі (один або декілька) загальною площею до 10 м. кв.;
- надання пріоритетного права вибору місця для виставкового стенду/стендів в холі;
- надання права на розміщення банерів в основному залі засідань під час всього часу роботи конференції;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів в тому числі з відривом від виставкового стенду;
- надання можливості розміщення рекламної інформації в програмі конференції (2 рекламних блока);
- розміщення логотипу компанії на всіх матеріалах конференції
ГОЛОВНИЙ СПОНСОР/ПАРТНЕР

150 000 грн.
- дві доповіді в рамках основної програми конференції (по 20 хв. кожна всього 40 хв.);
- виставковий стенд в холі загальною площею до 8 м. кв.;
- надання пріоритетного права (після Генерального спонсора) вибору місця для виставкового стенду;
- надання права на розміщення банера в основному залі засідань під час проведення секції/секцій з доповідями спонсора);
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- надання можливості розміщення рекламної інформації в програмі конференції (1 рекламний блок)
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР/ПАРТНЕР (пакет БІЗНЕС)

70 000 грн.
- доповідь в рамках основної програми конференції (20 хв.);
- виставковий стенд в холі до 4 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР/ПАРТНЕР (пакет СТАНДАРТ)

35 000 грн.
- виставковий стенд в холі до 3 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, 8,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України»
+38 (044) 483 62 24
+38 (063) 732 38 84
+38 (067) 500 20 28
E-mail: kirilova.lgr@gmail.com
Cайт: adnu.org.ua

Голова оргкомітету:
Президент Асоціації дитячих неврологів України,
д.м.н. Л.Г. Кирилова