III Національний конгрес
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ
НЕВРОЛОГІЇ
жовтня
Конгрес-готель "Пуща"
2023
19-21
Від імені організаційного комітету, повідомляємо, що після тривалої дискусії було прийнято рішення про проведення III Національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврології» Нові дати: 19-21 жовтня 2023 року. Всі реєстрації та реєстраційні внески зберігаються.
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової Національної академії медичних наук України» та Асоціація дитячих неврологів України інформує Вас та має нагоду запросити до участі у III Національному конгресі «Актуальні питання перинатальної неврології»
В рамках заходу будуть висвітлені сучасні аспекти діагностики та лікування новонароджених та дітей раннього, дошкільного та шкільного віку з ураженнями нервової системи, розглянуті нові підходи до профілактики, соціальної реабілітації, діагностики та надання медичної допомоги при орфанних захворюваннях, епілептичних синдромах та епілептичних енцефалопатіях, перинатальних ураженнях нервової системи, порушеннях нейророзвитку у дітей, тощо

В роботі конгресу візьмуть учать провідні фахівці з України та Європи у сфері дитячої неврології, неонатології, генетики, нейрохірургії, реабілітації, психіатрії

Робочі мови конгресу: українська та англійська
ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ
Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України»
Асоціація дитячих неврологів України
Асоціація неонатологів України
Асоціація педіатрів України
ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТЕМИ КОНГРЕСУ
● пренатальна діагностика та профілактика вроджених вад розвитку нервової системи

● гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонароджених

● проблеми нейропротекції при перинатальний ураженнях ЦНС у дітей

● виходжування та оцінка стану глибоко недоношених дітей та дітей, які перенесли критичні стани в період новонародженості

● неонатальні судоми

● епілептичні синдроми та епілептичні енцефалопатії у дітей раннього віку

● генетична діагностика епілепсій та епілептичних енцефалопатій

● нейрометаболічні епілептичні енцефалопатії: підходи до діагностики та таргетної терапії

● орфанні захворювання у дітей раннього віку

● порушення нейророзвитку в т.ч. розлади аутистичного спектру у дітей раннього, дошкільного та шкільного віку

● медико-соціальні аспекти допомоги дітям з неврологічною патологією

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
1
Тези для публікації у конгресі приймаються в електронному варіанті на електронну адресу: kirilova.lgr@gmail.com з поміткою «заявка на участь у конгресі»
2
Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання
3
Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві
4
Eлектронний варіант тез має бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Office Word будь-якої версії з наступними вимогами:

гарнітура Times New Roman,
розмір 14 пт;
міжстрочний інтервал – 1,5;
поля з усіх боків сторінки по 2 см;
формат файлу .doc.

Максимальний обсяг тез 2 сторінки у форматі А4.
Назва файлу повинно складатися лише з прізвища першого автора українською мовою.
До друку приймаються тези українською та англійською мовами
5
При складанні тез просимо дотримуватись чіткої структури:

1) назва роботи українською чи англійською мовою (великими літерами);
2) автор та, якщо є, співавтори роботи;
3) повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного закладу, на базі якого виконана робота; місто та країна, де він розташований;
4) кафедра, прізвище, ініціали та наукове звання завідувача кафедри, наукового підрозділу або наукового керівника.
5) структурований текст тез у форматі: актуальність, мета роботи, методи, результати, висновки
6
При складанні тез не допускається наявність у тексті нерозшифрованих абревіатур, скорочень, графіків, малюнків, схем, формул
7
В кінці тез вказати повністю прізвище, ім'я, по-батькові, наукове звання, посади та контактні телефони всіх авторів
8
Для публікації тез необхідно попередньо зареєструватися на участь у конгресі. Тези будуть надруковані у збірці публікацій конгресу та «Міжнародному неврологічному журналі». Публікація тез безкоштовна
Якщо Ви бажаєте взяти участь у конгресі в якості доповідача, надсилайте заявку на електронну адресу kirilova.lgr@gmail.com. Обов'язково вкажіть у заявці прізвище ім'я та по батькові доповідача, місце роботи, посаду, наукові звання та ступінь, назву доповіді
МІСЦЕ ПРОВЕДЕНЯ - Конгрес-готель "Пуща"
Участь III Національному конгресі
Онлайн
Офлайн
Партнерські пакети
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР/ПАРТНЕР

200 000 грн.
- сателітний симпозіум 60 хв в програмі конференції (в 1-й день роботи конференції) або три доповіді в рамках основної програми конференції (по 20 хв. кожна всього 60 хв.);
- виставковий стенд в холі (один або декілька) загальною площею до 10 м. кв.;
- надання пріоритетного права вибору місця для виставкового стенду/стендів в холі;
- надання права на розміщення банерів в основному залі засідань під час всього часу роботи конференції;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів в тому числі з відривом від виставкового стенду;
- надання можливості розміщення рекламної інформації в програмі конференції (2 рекламних блока);
- розміщення логотипу компанії на всіх матеріалах конференції
ГОЛОВНИЙ СПОНСОР/ПАРТНЕР

150 000 грн.
- дві доповіді в рамках основної програми конференції (по 20 хв. кожна всього 40 хв.);
- виставковий стенд в холі загальною площею до 8 м. кв.;
- надання пріоритетного права (після Генерального спонсора) вибору місця для виставкового стенду;
- надання права на розміщення банера в основному залі засідань під час проведення секції/секцій з доповідями спонсора);
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- надання можливості розміщення рекламної інформації в програмі конференції (1 рекламний блок)
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР/ПАРТНЕР (пакет БІЗНЕС)

70 000 грн.
- доповідь в рамках основної програми конференції (20 хв.);
- виставковий стенд в холі до 4 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР/ПАРТНЕР (пакет СТАНДАРТ)

35 000 грн.
- виставковий стенд в холі до 3 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, 8,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України»
+38 (044) 483 62 24
+38 (063) 732 38 84
+38 (067) 500 20 28
E-mail: kirilova.lgr@gmail.com
Cайт: adnu.org.ua

Голова оргкомітету:
Президент Асоціації дитячих неврологів України,
д.м.н. Л.Г. Кирилова