Реєстрація
Спеціальність
Якщо Ви вибрали «Інша», то вкажіть, яка саме спеціальність
9-10.06
ONLINE
До участі запрошуються
  • дитячі психіатри
  • дитячі неврологи
  • психологи
  • педіатри
  • інші спеціалісти зацікавлені в даній тематиці
  • логопеди, які залучені в надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектр
Основні напрямки
роботи школи
Діагностичні критерії психічних розладів у дітей через призму сучасних міжнародних класифікацій
(МКХ 11, DSM 5)
Особливості перебігу, особливі потреби дітей та родин, проблеми організації медико - психологічної допомоги при розладах аутистичного спектра в умовах війни
Аутизм та епілепсії, енцефалопатії розвитку
Судово - психіатричне оцінюваненя дітей та підлітків у цивільному та кримінальному процесах
Рекурентна та біполярна депресія в педіатричній практиці
Розлади поведінки у дітей та підлітків (клінічна типологізація, терапевтичні стратегії)
МІЖНАРОДНІ
ЄКСПЕРТИ
BORIS LORBERG
USA
M.D., M.B.A. Assistant Professor, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA
DONALD L SHERAK
USA
M.D., Board Certified in Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry and Forensic Psychiatry. Brookline, Massachusetts
DANIEL S. SCHECHTER
Switzerland
M.D., Associate Professor, Senior Attending Physician in Child & Adolescent Psychiatry Lausanne University Hospital and Faculty of Biology and Medicine, Switzerland, Adjunct Associate Professor of Child and Adolescent Psychiatry New York University Grossman School of Medicine
ROBERT KLAEHN
USA
M.D. Distinguished Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the Infant and Toddler Mental Health Coalition of Arizona
THEODOSIA PACLAWSKYI
USA
Ph.D., BCBA-D, NADD-CC, Private Practice, Former Assistant Professor, Department of Behavioral Psychology, Kennedy Krieger Institute and The Johns Hopkins Medical School
FIONA MCNICHOLAS
Ireland
MD, FRCPsych, Dip Clin Psychother Professor in Child Psychiatry at University College Dublin, Ireland, Consultant Child & Adolescent Psychiatrist Lucena Clinic Rathgar & Our Lady's Children Hospital Crumlin, Dublin
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
ВНЕСОК
Програма
Організатори
ПАРТНЕРИ
СРІБНІЙ
БРОНЗОВИЙ
ВИСТАВКА
ПАРТНЕРІВ
Звіт
VI Науково-практична школа з питань аутизму 9.06.22
Перший день
VI Науково-практична школа з питань аутизму 9.06.22
Другий день
ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ
PLENARY LECTURES OF INTERNATIONAL EXPERTS
BORIS LORBERG,
M.D., M.B.A. Assistant Professor, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA
Recurrent depression in pediatric practice Рекурентна депресія у педіатричній практиці
Daniel S. Schechter
M.D., Associate Professor, Senior Attending Physician in Child & Adolescent Psychiatry Lausanne University Hospital and Faculty of Biology and Medicine, Switzerland, Adjunct Associate Professor of Child and Adolescent Psychiatry New York University Grossman School of Medicine
Working with traumatized children and families, confronting loss in the war in Ukraine: Reducing stress & risk
Робота з травмованими дітьми та сім’ями, що переживають втрати на війні в Україні: зменшення стресу та ризику
Donald Sherak
M.D., Board Certified in Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry and Forensic Psychiatry. Brookline, Massachusetts
Psychopharmacology and complementary and alternative treatments for autism and psychiatric conditions that are comorbid with autism
Психофармакологія та додаткові та альтернативні методи лікування аутизму та психіатричних станів, які супутні з аутизмом
Fiona McNicholas
MD, FRCPsych, Dip Clin Psychother Professor in Child Psychiatry at University College Dublin, Ireland, Consultant Child & Adolescent Psychiatrist Lucena Clinic Rathgar & Our Lady's Children Hospital Crumlin, Dublin, Ireland
Framework to assess eating disorders in youth, using BBI model
Основа для оцінки розладів харчовоїповедінки у молоді за допомогою моделі BBI
Robert Klaehn
M.D. Distinguished Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the Infant and Toddler Mental Health Coalition of Arizona, USA;
Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder in Persons with Autism Spectrum Disorder»
Гострий стресовий розлад та Посттравматичний стресовий розлад у осібіз розладом аутистичного спектра
Благодійний Фонд Розвитку
Інновацій Медицини