Українська Ліпідна школа
онлайн конференція

28 квітня 2020р. 11:00
До участі запрошуються
лікарі кардіологи, ендокринологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики – сімейної медицини та інші спеціалісти зацікавлені в даній тематиці
Реєстрація та участь
безкоштовні
Участь у конференції є безкоштовною за умови обов'язкової реєстрації.


Навчайтесь
онлайн
Продовжуйте навчання в зручному для Вас місці
Отримуйте
сертифікат
Участь в вебінарі гарантує отримання кількості балів в системі БПР, згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019
Основні питання, які будуть розглянуті:
Нові рекомендації ESC/EAS,2019 з діагностики та лікування дисліпідемій та шляхи їх впровадження в Україні
Сімейні гіперхолестеринемії: новий погляд на стару проблему
Сучасні підходи до комбінованої гіполіпідемічної терапії
Нові гіполіпідемічні препарати в арсеналі клініцистів України
Гіполіпідемічна тарапія при хронічних та гострих коронарних синдромах
Особливості гіполіпідемічної терапії при цукровому діабеті та в похилому віці
Дисліпідемія в дитячому та підлітковому віці
Неалкогольна жирова хвороба печінки та лікування дисліпідемій
Актуальні проблеми гіполіпідемічної та антигіпертензивної терапії
Показати програму
Програма онлайн конференції
11:00-11:10
11:00-11:10
Відкриття онлайн конференції та вітальне слово
проф. Мітченко О.І.
11:10-11:30
11:10-11:30
Нові рекомендації ESC/EAS,2019 з діагностики та лікування дисліпідемій та шляхи їх впровадження в Україні
проф. Мітченко О.І. (Київ)
11:30-11:40
11:30-11:40
Відповіді на запитання
11:40-12:00
11:40-12:00
Погляд на пацієнта з артеріальною гіпертензією та дисліпідемією. Чи всі можливості враховані?
проф. Колеснік Т.В (Дніпро)
12:10-12:30
12:10-12:30
Гіполіпідемічна терапія при коморбідних станах
проф. Долженко М.М. (Київ)
12:30-12:40
12:30-12:40
Відповіді на запитання
12:40-13:00
12:40-13:00
Сучасні підходи до гіполіпідемічної терапії хворих з високим серцево-судинним ризиком
проф. Ханюков О.О. (Дніпро)
13:00-13:10
13:00-13:10
Відповіді на запитання
13.10-13.40
13.10-13.40
Майстер Клас
Сімейні гіперхолестеринемії: сучасні уявлення та стан проблеми в Україні
проф. Мітченко О.І. (Київ)
участь у майстер класі дає можливість додатково отримати сертифікат 10 балів.
13:40-13:50
13:40-13:50
Відповіді на запитання
13:50-14:10
13:50-14:10
Раціональність застосування комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих високого серцево-судинного ризику
к.м.н Романов В.Ю. (Київ)
14:10-14:30
14:10-14:30
Відповіді на запитання, дискусія, підбиття підсумків
14:30-14:40
14:30-14:40
Завершення онлайн конференції. Заключне слово. Тестування

Спікери
Мітченко
Олена Іванівна
м. Київ
д.м.н., професор, Співголова Українського товариства з атеросклерозу,
завідувач відділу дисліпідемій ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско» НАМН України
Колесник
Тетяна Володимирівна
м. Дніпро
д.м.н., професор, зав. кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Долженко
Марина Миколаївна
м. Київ
д.м.н., професор Завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Ханюков
Олексій Олександрович
м. Дніпро
д.м.н. професор, зав. Кафедрою внутрішньої медицини №3 , ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Романов
Вадим Юрійович
м. Київ
к.м.н., старший науковий співробітник відділу дисліпідемій ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско» НАМН України


Організатори
Партнери
Реєстрація та участь безкоштовна
Звіт з попереднього заходу