13-14 листопада 2020

Нейрохірургічний
форум-вебінар

"СЛАВЕТНІ ДАТИ НЕЙРОХІРУРГІЇ УКРАЇНИ"
 • 70 років ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"
 • 75 років кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
 • 100 років від дня народження академіка А.П. Ромоданова
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Нейрохірургічному форумі-вебінарі "Славетні дати нейрохірургії України": 70 років ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", 75 років кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 100 років від дня народження академіка А.П. Ромоданова
ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
 • лікарі - нейрохірурги
 • неврологи
 • травматологи
 • лікарі інтенсивної терапії
 • та інші зацікавлені в тематиці спеціалісти
 • Реєстрація та участь
  безкоштовні
  Участь у конференції є безкоштовною за умови обов'язкової реєстрації.


 • Навчайтесь
  онлайн
  Продовжуйте навчання в зручному для Вас місці
 • Отримуйте
  сертифікат
  Участь в вебінарі гарантує отримання балів в системі БПР, згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019
ОСНОВНІ ТЕМИ
  • нейротравма
  • судинна нейрохірургія
  • нейроонкологія
  • відновна та спінальна нейрохірургія
  • функціональна діагностика і фундаментальні дослідження
ОРГКОМІТЕТ
 • Євгеній Педаченко
  Президент конференції, співголова оргкомітету, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», академік НАМН України, академік Всесвітньої академії нейрохірургії (WANS)
 • Микола Поліщук
  Завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО імені П. Л. Шупика,член-кореспондент НАМН України, cпівголова оргкомітету
 • Віталій Цимбалюк
  Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, співголова оргкомітету
 • Володимир Смоланка
  Президент ГО «Українська Асоціація Нейрохірургів», д.мед.н., професор, заступник голови оргкомітету (за згодою)
 • Вадим Білошицький
  Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», д.мед.н., заступник голови оргкомітету
 • Леонід Пічкур
  Начальник науково-організаційного відділу з групою епідеміології та прогнозування нейрохірургічних захворювань, д.мед.н., заступник голови оргкомітету.
ПРОГРАМА
12:00
Відкриття конференції. Привітання учасників
12:10 – 12:50
ДУ «Інститут нейрохірургії ім акад. А.П. Ромоданова НАМН України» - 70: історія і здобутки
Педаченко Є.Г., Президент конференції, співголова оргкомітету, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», академік НАМН України, академік Всесвітньої академії нейрохірургії (WANS)
12:50 – 13:10
Сторіччя з дня народження академіка А.П. Ромоданова
Цимбалюк В.І., Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, співголова оргкомітету
13:10 – 13:30
Кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 75 років
Поліщук М.Є., Завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, співголова оргкомітету
13:30 – 13:50
Фінансово-економічні та правові аспекти сучасного реформування нейрохірургії в Україні
Морозов А.М., головний лікар клініки ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", д.мед.н., професор
13:50 – 14:10
Тенденції розвитку нейрохірургії в Європі та підготовка кадрів
Смоланка В.І., Президент ГО «Українська Асоціація Нейрохірургів», д.мед.н., професор, заступник голови оргкомітету (за згодою)
14:10 – 14:30
Безперервна післядипломна освіта лікарів та підготовка кадрів
Толстанов О.К., Проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО
імені П. Л. Шупика, д.мед.н., проф. каф. управління охороною здоров'я
НЕЙРОТРАВМА
(Модератори - Поліщук М.Є., Каджая М.В.)
14:30 – 14:45
Інновації і нові концепції в нейротравматології
Каджая М.В.
14:45 – 14:55
Вогнепальна черепно-мозкова травма. Принципи надання спеціалізованої медичної допомоги
Данчин О.Г., Данчин Г.Г.
14:55 – 15:10
Тяжкі бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення, проліковані в Дніпропетровській клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова - 5 річний досвід
Сірко А.Г.
15:10 – 15:25
Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку. Діагностика та лікування
Поліщук М.Є., Виваль М.Б., Гончарук О.М., Короткоручко А.О., Макеєва Т.І., Муравський А.В., Педаченко Ю.Є., Шкіряк А.А.
15:25 – 15:40
Травма хребта і спинного мозку. Надання спеціалізованої допомоги відповідно до принципів доказової медицини
Слинько Є.І.
СУДИННА НЕЙРОХІРУРГІЯ
(Модератори – Яковенко Л.М., , Щеглов Д.В., Нетлюх А.М.)
15:40 – 15:55
Судинна нейрохірургія в Україні - від "рятунку" до якості життя
Яковенко Л.М., Орлов М.Ю.
15:55 - 16:10
Минуле, сучасне та майбутнє ендоваскулярної нейрохірургії України
Щеглов Д.В.
16:10 – 16:25
Хірургічне лікування складних артеріальних аневризм головного мозку з застосуванням техніки мікроанастомозу
Мороз В.В.
16:25 – 16:40
Стандарти надання допомоги при гострих порушеннях мозкового кровообігу
Нетлюх А.М.
НЕЙРООНКОЛОГІЯ
(Модератори - Розуменко В.Д., Смоланка В.І., Обливач А.А.)
10:00 – 10:15
Інноваційні технології в хірургії пухлин головного мозку
Розуменко В.Д.
10:15 – 10:30
Пухлини головного мозку у дітей
Вербова Л.М.
10:30 – 10:45
Стереотаксична радіохірургія доброякісних та злоякісних пухлин: найсучасніші тенденції та 10-річний досвід
Чувашова О.Ю.
10:45 – 11:00
Ендоскопія в нейрохірургічній практиці. Сучасний стан та перспективи розвитку
Гук А.П.
11:00 – 11:15
Пластичні операції при поширених екстра-інтракраніальних пухлинах
Кваша М.С., Морозов Т.А.
11:15 – 11:30
Сучасні технології в нейрохірургії субтенторіального простору
Федірко В.О.
11:30 – 11:45
Нейрофізіологічний моніторинг при хірургії пухлин головного мозку
Смоланка А.В., Смоланка В.В.
11:45 – 12:00
Хірургія базальних пухлин
Обливач А.А.
12:00 – 12:15
Еволюція хірургії вестибулярних шваном
Возняк О.М.
ВІДНОВНА ТА СПІНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ
(Модератори - Третяк І.Б., Слинько Є.І., Хижняк М.В..)
12:15 – 12:30
Сучасний стан і можливості малоінвазивної спінальної нейрохірургії
Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є.
12:30 – 12:45
FAILED BACK SURGERY SYNDROME (FBSS). ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

Білошицький В.В.,
12:45 – 13:00
Сучасний стан функціональної нейрохірургії в Україні
Костюк К.Р.
13:00 – 13:15
Сучасні тенденції в хірургії плечового сплетення
Третяк І.Б.
13:15 – 13:30
Багаторівневі зміщення поперекових міжхребцевих дисків. Вибір хірургічної тактики
Зорін М.О.
13:30 – 13:45
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ НЕВРАЛЬНОЇ ТРУБКИ.
Гончар В.В.
13:45 – 14:00
2020 – розвиток реабілітації в Украіні і світі
Голик В. А.
14:00 – 14:15
Відео перерва
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
(Модератори – Чеботарьова Л.Л., Скобська О.Є.)
14:15 – 14:30
Прикладне й фундаментальне значення нейропатоморфологіі: історія і перспективи- стратегічне бачення А.П. Ромоданова
Малишева Т.А.
14:30 – 14:45
Культивування тканин - експериментальна база для досліджень в галузі нейроонкології
Любич Л.Д.
14:45 – 15:00
Інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг в нейрохірургічній практиці
Скобська О.Є. Малишева О.Ю.
15:00 – 15:15
Реалізація творчого спадку академіка А.П. Ромоданова – розвиток напрямку функціональної діагностики в Інституті нейрохірургії з позицій сучасної клінічної нейрофізіології та міжнародних стандартів
Чеботарьова Л.Л.
15:15 – 15:30
Впровадження методів функціональної діагностики в нейрохірургічну практику
Третьякова А.І.
15.30 - 15.45
Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II
Вадим Білошицький
Відеозапис заходу
13 листопада
14 листопада
Звіт
Організатори
ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»
ТОВ «Проджектс Інн»
Партнери
Контакти
Благодійний фонд розвитку інновацій медицини "РІМОН"
Україна, Київ, 01001, вул. Велика Житомирська, 20
Бізнес-центр "Панорама"