Реєстрація
Сплатить реєстраційний внесок
Спеціальність
Форма участі
Будь ласка, ретельно перевіряйте свої данні перед відправкою
SPINAL
FORUM
травня
Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень хребта та спинного мозку
2022
із міжнародною участю
22-29
Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас для участі у спінальному форумі українських нейрохірургів та ортопедів-травматологів.

Історично склалося так, що патологія хребта є предметом досліджень спеціалістів багатьох спеціальностей, а спінальна хірургія – це прерогатива нейрохірургів та ортопедів.

Однією з ознак медицини 21 століття є впровадження нових технологій в діагностику та лікування захворювань та ушкоджень хребта і спинного мозку, а саме – навігаційні системи, роботи, ендоскопія, мікрохірургія, нейромоніторинг, вже не кажучи про системи фіксації, допоміжного інструментарію, тощо.

У цьому процесі безпосередню участь бере і Україна. Оснащення лікарень стало набагато кращим, росте досвід лікарів. Вже не обов’язково їхати за кордон для освоєння нових технологій діагностики та лікування.

Спінальний форум є платформою для спілкування, обміну досвідом фахівців, сприйняття нового.

Вважаємо, що участь у цьому заході принесе нові знання та користь практикам, дасть новий поштовх для розвитку цього напрямку медицини в нашій країні.

План пленарних засідань SPINAL FORUM

- СПІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ, ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ.
- ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ: СТАНДАРТИ НЕХІРУРГІЧНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ.
- НОВОУТВОРЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ, ЙОГО КОРІНЦІВ ТА ХРЕБТА: ПОЄДНАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ.
- НЕЙРОКОМПРЕСІЙНІ СИНДРОМИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ ХРЕБТА.
- СУДИННА ПАТОЛОГІЯ ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ.
- ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ІЗ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ І УШКОДЖЕННЯМИ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ.
- МІНІМАЛЬНІ ІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА І
СПИННОГО МОЗКУ.
- СКЛАДНОЩІ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ, ЧИ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛІКАРІВ?
- ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УШКОДЖЕНННЯ ХРЕБТА І СПИНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ. ВАДИ РОЗВИТКУ СПИННОГО МОЗКУ, ЙОГО КОРІНЦІВ ТА ХРЕБТА.
- НЕВДАЧІ ТА УСКЛАДНЕННЯ В ХІРУРГІЇ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ: МОЖЛИВОСТІ ІХ УНИКНУТИ.
- ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ХРЕБЕТ-ТАЗ-КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ У РАЗІ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
- ІНТРАОПЕРАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ.
- ФІЗИЧНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА УШКОДЖЕННЯХ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ.

Виставка
- НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ, ХІРУРГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА УШКОДЖЕННЯХ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ
- ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ.
ОРГКОМІТЕТ
Віталій Цимбалюк
Президент форуму (за згодою)
академік НАН і НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, президент Національної академії медичних наук України
Євгеній Педаченко
Президент форуму. Співголова оргкомітету.
академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, директор
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Микола Корж
Президент форуму. Співголова оргкомітету.

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, директор ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

ЗАСТУПНИКИ
голови оргкомітету
Леонід
Пічкур
доктор медичних наук, професор
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Микола
Поліщук
чл.-кор НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Національний університет охорони здоров’я імені
П.Л. Шупика
Володимир
Радченко

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, заступник директора інституту з наукової роботи ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

Андрій
Сірко
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, президент ГО
«Українська нейрохірургічна асоціація»
Володимир
Танькут

доктор медичних наук, професор

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
секретарІ оргкомітету
Світлана Литвак
секретар оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Юрій Педаченко
секретар оргкомітету
доктор медичних наук, професор
Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика
оргкомітет
Станіслав Бондаренко
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Андрій Грязов
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Микола Каджая
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Костянтин Костюк
член оргкомітету
доктор медичних наук, старший дослідник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Сергій Макєєв
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Тетяна Малишева
член оргкомітету
доктор медичних наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Михайло Орлов
член оргкомітету
доктор медичних наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Ольга Підгайська
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Андрій Попов
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Костянтин Попсуйшапка
член оргкомітету
доктор медичних наук
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Володимир Розуменко
член оргкомітету
чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Євген Слинько
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Альбіна Третьякова
член оргкомітету
доктор медичних наук, старший дослідник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Ігор Третяк
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Володимир Філіпенко
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Михайло Хижняк
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Ольга Чувашова
член оргкомітету
доктор медичних наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Леонід Яковенко
член оргкомітету
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Виконавчий комітет
Вадим Вербов
кандидат медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Світлана Вербовська
науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Юрій Деркач
кандидат медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Тетяна Йовенко
науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Олексій Нехлопочин
кандидат медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Ганна Никифорова
науковий співробітник
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

Артем Скіданов

доктор медичних наук
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Андрій Фурман
кандидат медичних наук
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Молоді учасники
(до 35 років)
€20
до 01.03.2022
40 Євро - при оплаті після 01.03.2022
Інші учасники форуму
€100
до 01.03.2022
200 Євро - при оплаті після 01.03.2022
Супроводжуюча
особа
€50
Дистанційна участь
€20
Тези, E-POSTER, запис доповіді
ТЕЗИ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас подати тези до матеріалів форуму
Форма для подання та збору тез
Кінцевий термін подання тез: 01 березня 2022 року.
Вимоги до тез доповідей

  • Заповніть форму реєстрації подавача тез
  • Внесіть повні імена авторів (прізвище, ім'я, по батькові; можливого доповідача позначте «*»
  • Оберіть секцію до якої відноситься тема Вашої тези доповіді
  • Назва роботи має бути короткою та точною, не повинна перевищувати 15 слів. Будь ласка, не використовуйте скорочень. Назву роботи і авторів надавайте українською та англійською мовами.
  • Тези повинні бути написані українською або англійською мовами об'ємом до 300 слів (до 1 аркушу листа А4) ;
  • Тези не повинні містити таблиць, діаграм, рисунків;
  • Тези доповідей зареєстрованих учасників будуть опубліковані на сайті форуму у електронному варіанті збірки матеріалів форуму
Організатори
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»
Національний університет охорони
здоров’я ім. П.Л. Шупика
Об'єднання громадян малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Туреччина
Благодійний Фонд Розвитку
Інновацій Медицини
Charitable Foundation